’t Wijnhoekske is onderdeel van Jos Gorisse B.V. Jos Gorisse B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks door de klant worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ’t Wijnhoekske voor het uitvoeren van de overeenkomst. ’t Wijnhoekske zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en slechts aan derden ter beschikking stellen voor zover die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Beveiliging gegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens.

Gebruik van Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

Jos Gorisse B.V.
t.a.v. : ‘t Wijnhoekske
Tilburgseweg 58
4902 TM Oosterhout